O firmě GIScom

Firma GIScom vznikla na začátku roku 2011. Naším původním zaměřením bylo kompletní řešení v oblasti GIS, interaktivní webové mapy, designové nástěnné mapy, geomarketingové mapy, a další. V současné době se soustředíme především na výuku geografických informačních systémů.

Naše kurzy GIS vznikly v roce 2011 jako akreditované kurzy MŠMT v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Jelikož většina našich účastníků byla z nepedagogických profesí, uzpůsobovali jsme postupně naše kurzy pro širší okruh účastníků. Díky tomu máme v tuto chvíli unikátní dvoudenní školení, které vás provede problematikou GIS a naučí vás ho efektivně využívat v praxi.

Naše kurzy probíhají ve volně dostupném programu Quantum GIS. Program je k dispozici zdarma, nainstalujete ho na libovolný počet počítačů a můžete využívat. Znalosti získané v našich kurzech vás neomezují pouze na tento software, ale jsou snadno aplikovatelné i na ostatní GIS programy.


Kurzy provází Mgr. Jana Tylová

Jmenuji se Jana Tylová a provázím účastníky oběma našimi kurzy GIS. Jsem absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v minulosti jsem působila ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v. v. i., kde jsem se podílela na vývoji erozních modelů v rámci projektu SOWAC GIS.

V oblasti výuky GIS mám bohaté zkušenosti. Připravovala jsem mmj. pětitýdenní výukový program pro Kanadské ministerstvo obrany působící v mírových misích Africké Unie (African Union Peace Support Operations Division - African Union Headquarters, Addis Ababa, Ethiopia). Učím GIS již desátým rokem a moc ráda kurzem provedu i vás.